Rotonde luchtfoto

Verbredingsconstructies in cementbeton

  • 18 november 2021

Dit hoofdstuk gaat in op de opbouw en het ontwerp van een verbredingsconstructie. Een verhardingsconstructie van een wegverbreding moet, net als bij bestaande wegen, het wegverkeer dragen en de optredende belastingen spreiden naar de ondergrond. Het verhardingsontwerp van een wegverbreding wordt op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Wel moet er aan een aantal punten meer aandacht worden besteed bij de detaillering van de oplossing.