Rotonde luchtfoto

Algemeen

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Alle bermbeveiligingsconstructies (betonnen voertuigkeringen, stalen geleiderailconstructies, enzovoorts) moeten aan de volgende hoofdeisen voldoen.

Mechanische sterkte en stabiliteit
De bermbeveiligingsconstructie moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd, dat de krachten, die bij een botsing door een voertuig op de constructie werken, niet leiden tot het bezwijken van de constructie of het meer gaan vervormen of zijdelings verplaatsen dan is toegestaan.

Gebruiksveiligheid
De bermbeveiligingsconstructie moet zodanig worden ontworpen, dat een botsing geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt voor zowel de inzittenden van motorvoertuigen en de overige weggebruikers. De eisen die aan alle soorten bermbeveiligingsconstructies worden gesteld, zijn:

 • het botsende voertuig mag niet door de constructie heen breken, er overheen rijden of kantelen, dan wel er onderdoor schieten;
 • letsel van de inzittenden en schade aan de constructie en het voertuig moeten zo beperkt mogelijk zijn;
 • het voertuig mag niet door de constructie in de eigen verkeersstroom worden teruggekaatst;
 • na aanrijding moet de constructie zijn werking zoveel mogelijk behouden;
 • de dynamische uitbuiging mag niet zodanig groot zijn dat de constructie op de aangrenzende rijstrook terechtkomt.

Economische rentabiliteit
In economisch opzicht moet een bermbeveiligingsconstructie aan de volgende eisen voldoen:

 • bij aanleg relatief weinig investering vergen;
 • eenvoudig en snel te bouwen zijn;
 • weinig onderhoud vergen;
 • na een aanrijding snel en zonder hoge kosten hersteld kunnen worden;
 • weinig plaats innemen in het dwarsprofiel van de weg.

Duurzaamheid
Wanneer er eisen met betrekking tot duurzaamheid worden gesteld, dan kunnen deze betrekking hebben op:

 • materiaalgebruik en recyclebaarheid;
 • in het materiaal opgesloten CO2;
 • milieueffect op de levensduur van de constructie;
 • effect op ruimte en ecologie;
 • effect op gezondheid en veiligheid van gebruikers en wegwerkers.