Rotonde luchtfoto

Keuze geleideconstructie

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Wanneer het dwarsprofiel van een weg al of niet in combinatie met aanwezige obstakels onacceptabele risico’s oplevert voor derden of voor inzittenden van auto’s, is een afschermingsvoorziening noodzakelijk. De keuze van deze voorziening verschilt per wegcategorie en per wegvak.

Aandachtspunten zijn:

  • de verkeersveiligheid;
  • eisen met betrekking tot beheer en onderhoud;
  • beperken van verkeershinder door wegwerkzaamheden;
  • milieuaspecten zoals behoud en hergebruik van materialen.

De prestatieklasse, die gekozen moet worden, moet de klasse zijn die ter plaatse het beste voldoet. Uit de beschikbare voorzieningen in die klasse wordt vervolgens de meest geschikte gekozen, die voldoet aan de eisen uit de norm EN 1317.

Bij veel ruimte in het dwarsprofiel wordt veelal gekozen voor een flexibel (stalen) systeem met lage ASI-waarde (meest geringe letselrisico). Betonnen systemen komen in aanmerking bij geringere ruimte in de middenberm of beperkte ruimte tot het te beschermen obstakel. Flexibele (stalen) systemen komen dan veelal niet in aanmerking, omdat de werkende breedte in het eerste geval ervan groter wordt dan de breedte van de middenberm, hetgeen dan een doorbraak betekent naar de andere weghelft.