Rotonde luchtfoto

Typen voeg

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Naar de geometrie van de weg wordt onderscheid gemaakt in langs- en dwarsvoegen. Afhankelijk van de functie van de voeg wordt onderscheid in de volgende voegtypen:

  • krimpvoeg (ook wel schijnvoeg genoemd);
  • constructievoeg (inclusief productiebeëindiging);
  • uitzetvoeg (ook wel dilatatievoeg genoemd).
Deze voegen kunnen worden uitgevoerd als:
  • dwarsvoegen, aangebracht loodrecht op de stortrichting van de slipformpaver;
  • langsvoegen, evenwijdig aan de stortrichting van de verharding;
  • overgangsvoegen, van beton naar beton, asfaltbeton of kunstwerk.