Rotonde luchtfoto

Dwarsvoegen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Krimpdwarsvoegen
Dwarse krimpvoegen, ook wel schijnvoegen genoemd, worden verkregen door in de verhardingsstroken op gelijke afstanden doorsnedeverzwakkingen aan te brengen met een diepte van 35% van de verhardingsdikte. Dit gebeurt meestal zo snel mogelijk na aanleg door inzagen. De zaagbreedte is circa 3 mm. Door krimp en afkoeling scheurt het beton onder de voeg na enige tijd door.

Wanneer gekozen wordt om een voegafdichting aan te brengen, moet de voeg na enige tijd tot een bepaalde breedte en diepte worden opgezaagd om de afdichting in de voegafdichtingskamer aan te kunnen brengen. De afmetingen van deze voegkamer worden bepaald door het type voegafdichting.

D3004_ figuur 7.jpg

Figuur 7 Doorgescheurde krimpdwarsvoeg

Deuvels
Bij de wegtypen 1 tot en met 3 moeten in de krimpvoegen deuvels van gladstaal ∅ 25 mm, lang 0,50 m worden aangebracht. De onderlinge afstand van de deuvels bedraagt 0,25 m of een veelvoud daarvan. De deuvels moeten voldoen aan de eisen voor staalkwaliteit conform NEN 6008:2008. De producteisen van deuvels zijn beschreven in NEN-EN-18377-3. Relevante besteksartikelen zijn opgenomen in artikel 82.12.12 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

Wegtype 1 tot en met 3 betreft een indeling op gebruiksfunctie en betreft respectievelijk het hoofdwegennet, een zwaar belaste weg en een gemiddeld belaste weg.

D3004_ figuur 8.jpg

Figuur 8 Krimpdwarsvoeg met deuvels (ongevulde voeg)

In de krimpdwarsvoegen van de wegtypen 4 tot en met 7 zijn deuvels meestal niet nodig. Wegtype 4 is een licht belaste weg, wegtype 5 een weg in een woongebied en wegtype 6 een weg in een verblijfsgebied. Wegtype 7 betreft fietspaden.

Op verhardingen waarop veel gemanoeuvreerd wordt, zoals bij bushalten, busstations en bedrijfsverhardingen, wordt aanbevolen de krimpdwarsvoegen van deuvels te voorzien. Deze aanbeveling geldt zeker bij een gemiddeld verkeersaanbod van meer dan 50 voertuigen per etmaal. Bij vloeistofdichte verhardingen moeten deuvels worden toegepast in verband met het type voegafdichting.

Constructiedwarsvoegen
Constructiedwarsvoegen, ook wel stortvoegen genoemd, worden toegepast bij het beëindigen van een dagproductie (dagvoeg) of bij een tijdelijke onderbreking van de uitvoering van meer dan enkele uren. In deze dwarsvoegen moeten bij de wegtypen 1, 2 en 3 deuvels worden in geboord en verlijmd om voldoende rijcomfort te kunnen garanderen. De afstand tussen een constructiedwarsvoeg en de dichtstbijzijnde krimpdwarsvoeg moet ten minste 1 m bedragen.