Rotonde luchtfoto

Mogelijke maatregelen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform
Oorzaak schade: te grote voegwijdteKrammen/verankeren/
koppelen/verdeuvelen
Plaat geheel/
gedeeltelijk vervangen
Voegvulling aanbrengen
a. Foutieve voegconstructie, ontbreken of defecteren verankering (langsvoegen+x+
a. Foutieve voegconstructie, ontbreken of defecteren verankering (dwarsvoegen)x0+
b. Defecte koppelstaven en te geringe wrijving van de ondergrond bj langsgroeven+x+
Legenda
+ geschikte reparatietechniek
0 voorwaardelijke reparatietechniek
- niet toe te passen reparatietechniek
x niet aan de orde zijnde reparatietechniek
a Foutieve voegconstructie: ontbreken van of defecten aan verankering
Een foutieve voegconstructie is bij langsvoegen enigszins te herstellen. Het is mogelijk nieuwe krammen of koppelstaven aan te brengen. Na de reparatiewerkzaamheden moet voegvulling worden aangebracht. Bij dwarsvoegen kan de schade optreden, terwijl de deuvels nog in tact zijn. Het vastleggen van de dwarsvoeg door krammen, koppelstaven of ankers is niet wenselijk. Als de voeg zeer wijd is, is deze (deels) op te vullen met star materiaal. Dit moet gebeuren voordat de voegvullingsmassa wordt aangebracht.

b Defecte koppelstaven en te geringe wrijving van de ondergrond bij langsvoegen
De defecte koppelstaven zijn te vervangen. Het probleem van de te geringe wrijving is niet op te lossen. Daarom zullen de reparaties waarschijnlijk slechts tijdelijk effect hebben. Na de reparatiewerkzaamheden moet voegvulling worden aangebracht.