Rotonde luchtfoto

Voegwijdte

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Voegwijdte: de afstand tussen de betonplaten bij langs- en dwarsvoegen.

Voor het bepalen van de ernst van de voegwijdte is het Handboek visuele inspectie [2] te gebruiken. De afstand tussen de betonplaten geeft de ernst van de voegwijdte aan.

De ernstklasse ‘Licht’ wordt niet beoordeeld. De omvang van voegwijdte wordt genoteerd als de lengte van de schade in meters.

ErnstklasseOmschrijving
Matig (M)De gemeten afstand tussen de betonplaten is groter dan 5 mm en kleiner dan of gelijk aan 10 mm
Ernstig (E)De gemeten afstand tussen de betonplaten is groter dan 10 mm