Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Indicatie verkeersvoorzieningen en nabehandeling
Voor het aanbrengen van voegvullingen is bij een kleine omvang van het werk een rijdende afzetting te gebruiken. Is het werk omvangrijker, dan wordt een stationaire afzetting aanbevolen. Rekening moet worden gehouden met de tijd die nodig is om warm aangebrachte bitumineuze voegvullingen af te laten koelen.

Vanwege de benodigde verhardingstijd (twee tot vijf uur) is een rijdende afzetting bij voegkantreparaties niet mogelijk.

Voor openstelling voor het verkeer is het altijd zaak losliggend materiaal van het wegoppervlak op te zuigen.

Levensduur reparatiemaatregel
ReparatietechniekLevensduur
vantot
Krammen/verankeren/
koppelen/verdeuvelen
2030
Plaat geheel/gedeeltelijk
vervangen
2030
Voegvulling aanbrengen815