Rotonde luchtfoto

Reparatietechnieken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Dit hoofdstuk zet de meest voorkomende reparatietechnieken voor schades aan cementbetonwegen op een rij. Niet elke reparatiemaatregel leidt bij ieder type schade tot een even goed resultaat. Daarom is het voor de keuze van een techniek van belang om de schade en de oorzaken goed vast te stellen.

De beschreven schades zijn visueel of met meetmethoden vast te stellen. De schades kunnen alleen of in combinatie met andere schades voorkomen. Het is noodzakelijk om van geval tot geval te kijken naar de toepasbaarheid, kosten en effecten op de levensduur van de verschillende reparatietechnieken.

Per reparatietechniek komen de volgende aspecten aan de orde:

  • toepasbaarheid: de relatie tussen de in 'Schades' beschreven schades en de betreffende reparatietechniek;
  • beschrijving van de maatregel: beschrijving van de reparatietechniek. Hier wordt ingegaan op de voorbereidende maatregelen, het toe te passen materiaal, het in te zetten materieel, de nabehandeling en een globale indicatie van de benodigde uitvoeringstijd per gemiddelde machine;
  • weersomstandigheden: de eisen die de weersomstandigheden stellen aan de uitvoering.