Rotonde luchtfoto

Beschrijving maatregel

  • 18 november 2021
  • Techniek

Voorbereiding
Van tevoren is het belangrijk om de oorzaak van de geconstateerde schade vast te stellen. Ook moet de omvang van het reparatiewerk nauwkeurig bepaald worden. Verdere specifieke voorbereiding is niet nodig.

Uitvoering
Bij opruwen wordt het oppervlak van betonverhardingen door middel van speciale oppervlaktebewerkingsunits mechanisch bewerkt. Hierbij ontstaat een gelijkmatige stroeve structuur zonder dat het wegdek overmatig wordt beschadigd. De oppervlaktebewerkingsunit bestaat uit een horizontaal aangedreven as, waarop onder een hoek, nokken zijn gemonteerd. Door deze nokken zijn radiale assen gemonteerd en op deze assen zijn speciale hard metalen schijven met stiften gemaakt van wolfraamcarbide (widia) aangebracht. Deze schijven kunnen zich om de as enigszins verplaatsen en verdraaien. Doordat de hoofdas met hoge toeren ronddraait ontstaat er een zogenaamde slag en kras bewerking op het oppervlak. Deze slag-kras bewerking zorgt ervoor dat de toppen van de gepolijste toeslagstoffen afsplinteren. De slag-kras energie, die vrijkomt op het toeslagmateriaal, kan variëren door het aanpassen van het toerental, voortgangssnelheid, diameter van de werktuigen, hun vorm en het aantal. Wanneer het opruwen in de rijrichting wordt uitgevoerd, ontstaan op basis van de plaatsing van werktuigen kleine langsgroeven, Hiermee wordt de levensduur van het geruwde oppervlak verlengd. Opruwen in de rijrichting is de meest gebruikte methode.

Bij boucharderen bewerken met perslucht aangedreven hamertjes het oppervlak, terwijl ze een verticale slag maken. De hamertjes zijn opgebouwd uit een metalen matrix met daarin opgenomen hardmetalen stiften. Door de slagbeweging van de stiften wordt het betonoppervlak verbrijzeld. Het bewerkte oppervlak is na uitvoering van de maatregel als nieuw wegoppervlak te gebruiken. Afhankelijk van de kracht waarmee de hamertjes op het wegoppervlak slaan is per gang een dikkere of dunnere laag te verwijderen. Karakteristieke laagdikten zijn 1 mm tot 3 mm. Om schade en verontreinigingen van de voegen te beperken, moet het boucharderen hier zorgvuldig gebeuren,. Aanbevolen wordt de bestaande voegvulling pas na het boucharderen te verwijderen en te vervangen.

Voor uitvoering van de werkzaamheden zijn nodig:

  • een oppervlaktebewerkingsunit dan wel een bouchardeermachine;
  • een veeg-zuigmachine om het vrijkomende materiaal te verwijderen;
  • een borstelmachine en/of spuitlans voor het reinigen van de voegen voordat deze opnieuw worden gevuld.
Dagproducties van 1000 m2 tot 2000 m2 (aaneengesloten) zijn mogelijk.

Na het bouchardeerwerk is het noodzakelijk om het losliggende materiaal op te zuigen en de voegen opnieuw te vullen. Voor het vullen van de voegen moeten deze met een borstelmachine, gecomprimeerde lucht, spuitlans of water onder hoge druk worden schoongespoten.

Resultaat
Na bewerking van het oppervlak is de slechte toplaag verwijderd. Het wegdek is echter niet zo vlak afgewerkt als mogelijk is bij grinding (zie 'Grinding en grooving').