Rotonde luchtfoto

Oppervlakbehandeling op basis van epoxykunststof

 • 18 november 2021
 • Techniek

Voor het toepassen van een oppervlakbehandeling op basis van epoxykunststof is altijd een voorbehandeling van het wegdek nodig. Deze voorbehandeling kan bestaan uit de reparatietechniek grinding (‘Grinding en grooving’) of stralen (‘Kogel- en gritstralen’).

Het toepassen van een oppervlakbehandeling is met name geschikt bij schades als gevolg van een minder goede betonkwaliteit, gebreken aan de textuur of vlakheid van het wegoppervlak en schades die niet met beperkt grinding of stralen te behandelen zijn.

Toepassing van de maatregel valt te overwegen bij:

 • aantasting van de textuur door weer en verkeer;
 • aantasting van de textuur door een te hoge porositeit van het beton;
 • aantasting van de textuur geïnitieerd door de gekozen cementsoort;
 • slechte textuur door een gebrekkige nabehandeling van het verse beton;
 • slechte textuur door te vroeg strooien van dooizout;
 • slechte textuur doordat het beton niet bestand is tegen een combinatie van vorst en dooizout;
 • slechte stroefheid van het wegdek;
 • gebreken aan het wegoppervlak door een slechte betonkwaliteit en/of een slechte uitvoering (scaling);
 • slechte akoestische eigenschappen van het wegdek.
Het effect van de reparatietechniek hangt mede af van de kracht, mate en nauwkeurigheid waarmee de voorbehandeling grinding is uitgevoerd. Bij alleen stroefheidsproblemen is het mogelijk stralen als voorbehandelingstechniek toe te passen. Bij het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op kunststofbasis moet veel aandacht worden besteed aan de correcte menging van de twee componenten van het bindmiddel.

Een oppervlakbehandeling kan ook ingezet worden om de geluidsproductie op het wegoppervlak te reduceren. Bij deze toepassing moet het wegoppervlak zo glad mogelijk worden geslepen en moet de gradering van het afstrooimateriaal worden afgestemd op dit doel.

Toepassing van een oppervlakbehandeling op kunststofbasis moet gebeuren volgens de instructies van de leverancier van de oppervlakbehandeling.