Rotonde luchtfoto

Beschrijving maatregel

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Voorbereiding
Van tevoren is het belangrijk om de oorzaak van de geconstateerde schade vast te stellen. Ook moet de omvang van het reparatiewerk nauwkeurig bepaald worden. Andere specifieke voorbereidingsmaatregelen zijn voor kogelstralen niet nodig. Voor gritstralen moet het wegvak van de omgeving worden afgeschermd.

Uitvoering
In de regel bestaat de straalapparatuur uit een elektrisch aangedreven apparaat dat met grote kracht het straalpartikel (stalen kogeltjes) op het te stralen oppervlak werpt. Bij vacuümtechnieken (kogelstralen en gritstralen) wordt vervolgens dit straalpartikel opgezogen, gescheiden van het straalresidu (het vuil) en hergebruikt. Bij (nat-)gritstralen blijft het grit samen met het vuil achter om te worden afgevoerd. Een nadeel van nat-gritstralen is dat het vrijkomende materiaal als een slemlaag op het wegoppervlak achterblijft. Voordat het verkeer weer gebruik kan maken van de weg, moet deze met een overvloed aan water schoongespoten worden. Hierdoor wordt deze methode in praktijk nauwelijks toegepast.

D3007_figuur 10.jpg

Figuur 10. Stofvrij kogelstralen

Voor het gritstralen is het volgende nodig:

  • een straalmachine inclusief grit (smeltslak) als straalpartikel;
  • een veeg-zuigmachine om het vrijkomende grit te verwijderen;
  • water (bij nat-gritstralen).
Voor het kogelstralen is het volgende nodig:
  • een straalmachine inclusief stalen kogels in meerdere vormen als straalpartikel;
  • een magneet om de restanten van de kogels op te nemen.
Bij toepassing van vacuümkogelstralen zijn dagproducties van circa 750 m2 (aaneengesloten) mogelijk. Voor gritstralen ligt deze dagproductie hoger.

Resultaat
Kogelstralen verbetert de stroefheid. Wanneer de maatregel wordt geïnitieerd door een gebrekkige bestandheid van het wegdek tegen weersinvloeden, kan de maatregel niet op zich staan. Na het kogelstralen moet hierop een impregnerende maatregel of een (epoxy) oppervlakbehandeling volgen.

Afhankelijk van het doel van de maatregel zijn aan de oplevering van het werk eisen te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de stroefheid.