Rotonde luchtfoto

Kogel- en gritstralen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Kogelstralen is met name geschikt voor de aanpak van schades die te maken hebben met gebreken aan de textuur of het oppervlak van het wegdek. Hierbij valt te denken aan:

  • aantasting van de textuur op langere termijn onder invloed van weer en verkeer;
  • aantasting van de textuur geïnitieerd door de gekozen cementsoort;
  • slechte textuur door een gebrekkige nabehandeling van het verse beton;
  • slechte textuur door te vroeg strooien van dooizout;
  • slechte stroefheid van het wegdek.
Het effect van de reparatietechniek hangt mede af van de kracht waarmee en de mate waarin de maatregel wordt uitgevoerd en van de achterliggende oorzaak van de schade. Met grit- of kogelstralen is het mogelijk vervuilingen of dunne lagen van het oppervlak te verwijderen en het oppervlak op te ruwen.