Rotonde luchtfoto

Ontwerp

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij het ontwerp van lijnconstructies moet men zich ervan bewust zijn, dat qua vorm weliswaar bijna alles mogelijk is, maar dat zoveel mogelijk uit een beknopte hoeveelheid ‘standaardconstructies’ gekozen wordt. Dit heeft, naast dat deze standaard bij de opdrachtnemer op de plank ligt, het voordeel dat dit de prijs drukt en dat deze vormen niet tot uitvoeringstechnische problemen leiden. Afwijkende vormen kunnen de doorstroming van de betonspecie beïnvloeden, wat een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van het eindproduct. Bij het ontwerp moet tevens rekening worden gehouden met het benodigde ruimtebeslag voor de machinale uitvoering.