Rotonde luchtfoto

Aanleg

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De aanleg van lijnconstructies vindt in het algemeen plaats met behulp van de kleinere typen slipformpavers met een breedte tot 2,5 m (zie onderdeel ´Uitvoering betonverhardingen´). In tegenstelling tot de aanleg van betonwegen (inset), wordt de lijnconstructie in de offset configuratie aangebracht. Dit betekent dat de mal buiten de paver is geplaatst.

D3022_slipformpaver.jpg

Slipformpaver in offset configuratie (mal buiten de paver).

De betonspecie moet voldoende stijf (consistentie: C1, verdichtingsmaat ≈1,20-1,35 e.e.a. afhankelijk van materieel) zijn om uitzakken te voorkomen. Een adequate controle bij de betoncentrale is cruciaal en op het werk is minstens een visuele controle bij het lossen noodzakelijk. Het transport vindt plaats door middel van truckmixers. Hiermee kan de betonspecie direct in de bunker van de paver worden gelost. De specie wordt daarna door middel van een transportband in de trilnaaldenbak gebracht. De snelheid van de paver moet op het eindresultaat worden afgestemd. Dat betekent dat de verdichting en de afwerking voldoen aan het gewenste resultaat.