Rotonde luchtfoto

Betonkwaliteit

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Omdat de lijnconstructies enerzijds overreden kunnen worden en anderzijds aan weersinvloeden en dooizoutbelastingen onderhevig zijn, wordt aanbevolen een betonkwaliteit te kiezen, die ook bij betonwegen wordt toegepast. Dat betekent dat tenminste een betonkwaliteit van C30/37 toegepast moet worden.