Rotonde luchtfoto

Toepassingen

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Het toepassingsgebied van lijnvormige constructies is zeer groot. Er heeft min of meer een wildgroei plaatsgevonden en er zijn aannemers, die meer dan 70 verschillende mallen voor lijnconstructies in voorraad hebben. Een standaardisatie is derhalve gewenst. De lijnconstructies zijn te verdelen in de volgende (hoofd)groepen:

 • Goten:
  • Molgoten;
  • Verholen goten;
  • Kabelgoten;
  • Et cetera.
 • Voertuigkeringen (zie onderdeel ‘Voertuigkeringen’);
 • Bermbeton;
  • Rechte vlakke strook (langs of dwarse bezemtextuur);
  • Geprofileerde vlakke strook (dwars of schuin);
  • Verdiept aangelegde strook;
  • Open beton.
 • Opsluitbanden:
  • RWS-band;
  • RWS-band met kanttegel;
  • Rotondeband;
  • Overrijdbare scheidingsband;
  • Et cetera.
Lijnconstructies kunnen zowel langs beton- als asfaltverhardingen worden aangebracht. Betonverhardingen hebben in het algemeen al een verticale zijkant. Een uitzondering is wanneer gebruik gemaakt is van een sinus of trapezium profiel. Wanneer dit profiel nog intact is, kan het worden gehandhaafd. Wanneer dit niet het geval is, wordt aanbevolen het profiel verticaal af te zagen.