Rotonde luchtfoto

Geen onderhoud

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Nederlandse wegenbouwers leggen al meer dan vijftig jaar betonverhardingen aan. Hoewel deze onderhoudsarm en duurzaam zijn, kan ook op een betonverharding schade ontstaan. Voor het opstellen van een adequaat onderhoudsprogramma kunnen verschillende onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken gebruikt worden. Om de juiste reparatietechniek te kunnen kiezen, is het van groot belang dat de schadeoorzaak bekend is.

Het onderdeel ‘Onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken ongewapende cement­betonverhardingen’ van de kennismodule bevat een overzicht van de verschillende reparatietechnieken. Ook wordt ingegaan op het toepassingsgebied van de reparatietechniek en op de belangrijkste aspecten per reparatietechniek. Hierbij gaat het om de voorbereiding, de te gebruiken materialen, het in te zetten materieel, de nabehandeling, de uitvoeringstijd en de uitvoeringsomstandigheden.

Vaak wordt gedacht dat reparaties aan betonverhardingen veel tijd vergen. Door gebruik te maken van een snelverhardende betonspecie is het echter mogelijk om de weg binnen 24 uur weer open te stellen.