Rotonde luchtfoto

Afwegingen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Elke opdrachtgever staat bij de aanleg van een nieuwe verharding voor de keuze welk type verharding hij gaat aanbrengen. Elke situatie stelt andere eisen en leidt dus tot andere oplossingen. Aspecten waarmee elke opdrachtgever rekening zal houden, zijn onder meer:

  • kosten van aanleg en onderhoud;
  • verkeershinder bij aanleg en bij onderhoud;
  • gewenste levensduur en beschikbaarheid van de weg;
  • milieuhygiënische eigenschappen tijdens aanleg en gedurende gebruik;
  • esthetische overwegingen.

In het algemeen geldt dat met de keuze voor beton als verhardingsmateriaal een duurzame weg kan worden gerealiseerd tegen lage totaalkosten.

Duurzaam
Om een duurzame weg te verkrijgen, moet op efficiënte wijze gebruik worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen, met respect voor de leefomgeving, gedurende de volledige levenscyclus. Duurzame wegen die lang meegaan met minimaal onderhoud, verbeteren de mobiliteit van de samenleving. Bovendien leveren ze sociaal-maatschappelijk voordelen op, met name op het gebied van mobiliteit, veiligheid en comfort. Dit is mogelijk dankzij weldoordachte keuzes in ontwerp, aanleg, onderhoud, renovatie en sloop.

Totale kosten
Het ligt voor de hand dat bij aanleg en reconstructie van weginfrastructuur wordt gekozen voor duurzame en onderhoudsarme constructies. Dat garandeert een vrijwel permanente beschikbaarheid. Bij het afwegen van mogelijke constructies, moet niet alleen worden gekeken naar de aanlegkosten, maar ook naar de onderhoudskosten over langere termijn. Ook komt er steeds meer aandacht voor de effecten op het gebruik van de weg gedurende de levensperiode. Geen onderhoud betekent minder files, minder oponthoud en minder onveilige situaties tijdens onderhoudswerkzaamheden. En bovendien: lagere maatschappelijke kosten.

Voor een objectieve keuze tussen verhardingsmaterialen zijn verschillende afwegingsmodellen beschikbaar. De twee bekendste zijn het AfwegingsModel Wegen [9] en DuboCalc. Beide maken gebruik van de basisinformatie in de Nationale Milieudatabase van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Nationale Milieudatabase
De door SBK beheerde Nationale Milieu­database bevat informatie op verschillende niveaus, namelijk: generieke informatie, branchespecifieke informatie en productspecifieke informatie. Door de branches wordt de generieke informatie gecontroleerd en waar mogelijk geactualiseerd en verrijkt. Voor opname van branchespecifieke informatie en productspecifieke informatie is een procedure opgesteld. De database in sinds 2010 in ontwikkeling.