Rotonde luchtfoto

Uitvoering

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van het materiaal beton dragen bij aan de civieltechnische en milieuhygiënische kwaliteit van betonverhardingen. Zeker ook de ontwikkelingen op het gebied van het uitvoeringsmaterieel, zoals de slipformpaver en de rolling finisher, bevorderen de kwaliteit van de gerealiseerde werken. Hierna worden enkele voorbeelden van deze ontwikkelingen kort toegelicht.

Aanbrengen deuvels en koppelstaven
Het automatisch intrillen van deuvels en koppel­staven is inmiddels gemeengoed. Het voordeel hiervan is de zeer nauwkeurige ligging van de deuvels en de koppelstaven. Een ander voordeel is dat op deze manier de aanvoer van de betonmortel aan de voorzijde van de slipformpaver geen hinder ondervindt van gestelde deuvels en/of koppelstaven.

P347-Apparatuur.jpg

Apparatuur voor automatisch intrillen van deuvels

Meestorten
Opsluitbanden en goten kunnen gelijktijdig met de verharding worden aangelegd. Deze ontwikkeling voorkomt een tweede arbeidsgang met een ander type machine. Dit verkort de doorlooptijd van de uitvoering en verbetert de kwaliteit van het werk. En, niet onbelangrijk, het bespaart daardoor ook kosten voor de opdrachtgever.

P347-Meegestorte.jpg

Meegestorte opsluitbanden langs fietspad in Bussum

Geleiding
Bij grootschalige projecten in het buitenland wordt de slipformpaver draadloos bestuurd. De nauwkeurige besturing vindt plaats via satellietnavigatie. Het voordeel hiervan is dat er, voorafgaand aan de betonuitvoering, geen geleidedraad voor de slipformpaver hoeft te worden uitgezet en gesteld.