Rotonde luchtfoto

Nieuwe ontwikkelingen

  • 18 november 2021

De laatste jaren is er (internationaal) veel belangstelling voor het toepassen van vezelbeton (staalvezels gecombineerd met kunstofvezels). Door het toevoegen van vezels kan de laagdikte van de betonverharding met circa 10% worden gereduceerd en kan de voegafstand worden vergroot. Nederlandse ervaringen met vezelbeton kunt u vinden in CROW rapport D09-05 ‘Staalvezelbeton in de wegenbouw’.

Een andere ontwikkeling is het overlagen van stalen brugdekken met 60 mm zwaargewapend hogesterktebeton [19]. Hiermee kan de levensduur van stalen bruggen worden verlengd. Bij het overlagen wordt een laag hogesterktebeton verbonden met de stalen dekplaat van de rijvloer. Deze wordt afgewerkt met een ingestrooide epoxylaag [20].