Rotonde luchtfoto

Betonoverlaag op oude asfaltverharding

  • 18 november 2021

De betonoverlaag kan in principe direct op de bestaande asfaltverharding worden aangebracht. Dit geldt zowel voor de doorgaand gewapende als voor de ongewapende uitvoering. Wanneer de vervormingen in dwarsrichting door sporen of de tonrondte te groot zijn, of wanneer het lengteprofiel moet worden aangepast, zijn de volgende voorbereidende werkzaamheden nodig:

  • sterk aangetaste lagen verwijderen;
  • sporen die dieper zijn dan circa 30 mm weghalen door frezen van de hoger gelegen delen of aanbrengen van een bitumineuze uitvullaag;
  • tonrondten uitvlakken met een gebonden funderings- of asfaltlaag.

Wanneer de weg moet worden verbreed, moet de verbreding zodanig worden gefundeerd dat in dwarsprofiel een gelijkmatig draagvermogen wordt verkregen en restzettingen in de verbreding zijn uitgesloten.

D3001_figuur 14.jpg

Figuur 14. Overlaging in beton van een asfaltverharding