Rotonde luchtfoto

Reconstructies en overlagen met beton

  • 18 november 2021

Wanneer een weg het eind van de functionele levensduur heeft bereikt, kan deze worden gereconstrueerd of worden overlaagd. Bij reconstructie wordt de bestaande verharding opgenomen. Voor het ontwerp en de dimensionering is een reconstructie vergelijkbaar met een nieuwbouwsituatie. Voor het bepalen van de constructieopbouw en het inschatten van de besteksdikte kan gebruik worden gemaakt van de waarden uit tabel 3.

Een weg kan ook worden verbeterd door de bestaande verharding te voorzien van een betonoverlaag. Overlagen kunnen worden uitgevoerd in ongewapend of in doorgaand gewapend beton en zijn geschikt voor het versterken van zowel asfalt- als betonverhardingen. Bij een overlaging fungeert de bestaande verharding als fundering en werkvloer. Wanneer de hoogteligging van de verharding niet omhoog kan worden gebracht, kan eventueel een inlaag van beton worden gemaakt. Aan het ontwerp en de dimensionering van een betonoverlaag gaan de volgende voorbereidende werkzaamheden vooraf:

  • verzamelen van de beschikbare gegevens over de opbouw van de aanwezige verhardingsconstructie en over de natuurlijke of verbeterde ondergrond;
  • visuele inspectie van de conditie van de verhardingsconstructie, met aandacht voor drainage, bermen enzovoorts; ernstige schadeplekken moeten eerst worden gerepareerd;
  • bepalen van de draagkracht van de bestaande verharding door middel van deflectiemetingen. Deze draagkracht dient als invoer bij de dimensionering;
  • onderzoeken van milieuhygiënische kwaliteit van de aanwezige materialen.

Voor het bepalen van de betondikte bij overlagingen en reconstructies kan een ontwerpberekening met Vencon 2.0 worden gemaakt. Dan kan de benodigde opbouw van de nieuwe constructie op basis van de actuele draagkracht worden berekend.