Rotonde luchtfoto

Plaatafmetingen en voegpatronen

  • 18 november 2021

Bij het ontwerp voor een ongewapende betonverharding hoort een voegenplan met plaatafmetingen en voegdetails. Voegen in langs- en dwarsrichting reguleren de scheurvorming in ongewapend beton. De plaatafmetingen en het voegenpatroon worden aan de hand van praktische en technische overwegingen bepaald. Betonverhardingen worden meestal in een arbeidsgang aangelegd. Hierbij is een breedte tot maximaal 15 m mogelijk. Bij ongewapend beton verdelen krimpdwarsvoegen en krimplangsvoegen de verharding in platen. Vierkante platen hebben de voorkeur boven rechthoekige. Betonplaten met scherpe hoeken moeten worden voorkomen. Wanneer platen met scherpe hoeken onvermijdelijk zijn, moeten deze constructief worden gewapend.

D3001_figuur 15.jpg

Figuur 15. Voegenplan met deuvels en koppelstaven voor een weg met twee rijstroken per rijbaan