Walsbeton Header

Themabijeenkomst 2020 Hoogwaardig walsbeton

Hoogwaardig walsbeton (in het Engels: Roller Compacted Concrete (RCC) is een cementgebonden materiaal dat het gebruik van asfaltverwerkingsmachines mogelijk maakt om een verharding aan te leggen met eigenschappen (sterkte, duurzaamheid) vergelijkbaar met die van conventionele betonverhardingen.

Hoogwaardig walsbeton is een wegverhardingsconstructie met nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbestanddelen als conventioneel verdicht beton dat we gebruiken in de wegenbouw; namelijk goed gegradeerde toeslagmaterialen, bindmiddelen (cement) en water, maar dan in andere verhoudingen.

Hoogwaardig walsbeton mogen we niet verwarren met cementgebonden materialen die als fundering worden gebruikt. Deze mengsels hebben een soortgelijk uitgangspunt; een mix van aggregaten, cement (of een ander hydraulisch bindmiddel) en een kleine hoeveelheid water, te verdichten met behulp van walsen. In vergelijking met hoogwaardig walsbeton hebben deze mengsels echter een lager cementgehalte en daardoor een lagere sterkte. Bij hoogwaardige wegtoepassingen mogen we alleen materialen met een mechanische sterkte vergelijkbaar met die van normaal verdicht beton voor wegconstructies (druksterkte 25 MPa na 28 dagen) hoogwaardig walsbeton noemen.


Walsbeton uitvoering

Themabijeenkomst

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we in op de voordelen en de beperkingen van hoogwaardig walsbeton; de aandachtspunten voor het mengselontwerp; de verwerking, verdichting en afwerking van het oppervlak. Er is ook een constructieve vergelijking opgesteld ten opzichte van een conventionele betonverharding. Een en ander illustreren we met voornamelijk buitenlandse voorbeelden en een recent proefproject.

De vraag die zich opdringt is of er in Nederland een markt is voor de toepassing van hoogwaardig walsbeton voor verhardingen.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel, Rondweg 2, 5406 NK Uden

Programma

12.45 – 13.30 uur Ontvangst en lunch

13.30 – 16.00 uur Presentaties en discussie

16.00 – 16.45 uur Afsluiting met hapje en drankje


Aanmelden

Leden van het Kennisplatform Betonwegen hebben voorrang bij aanmelding. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail.


 
BetonInfra verwerkt uw persoonsgegevens conform de AVG en onze privcacy verklaring.
 


Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt o.a. via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis halen en brengen. Het Kennisplatform Betonwegen is een gezamenlijk initiatief van Betonhuis Cement en CROW.

Meer informatie

Wim Kramer, Betonhuis, wim.kramer@betonhuis.nl, 06-11747296

Marc Eijbersen, CROW