Kennis

Kennisplatform Betonwegen

Kennisplatform Betonwegen maakt bestaande kennis voor de praktijk toegankelijk!

In de betonwegenwereld leeft het gevoel dat steeds meer kennis verdwijnt. De aanwezige kennis zit vooral bij de oudere professionals en de aanwas is onvoldoende. Het Kennisplatform Betonwegen wil zijn bijdrage leveren om het tij te keren.


vorige

Het platform zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties, de website en de tweejaarlijkse Betonwegendag, maar ook via themabijeenkomsten voor en door leden waar deelnemers kennis halen en brengen.

Wie kunnen lid worden van het Kennisplatform Betonwegen?

Diegenen die professioneel werkzaam zijn in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing, kennisontwikkeling van weginfrastructuur en die kennis willen verkrijgen en/of delen met andere professionals kunnen lid worden van het Kennisplatform Betonwegen. Het lidmaatschap is persoonlijk, er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelding via onderstaande button.


Meld u nu aan als lid van het Kennisplatform Betonwegen!

Voordelen lidmaatschap

Alleen leden van het Kennisplatform ontvangen de uitnodigingen voor de themabijeenkomsten van het platform. Andere voordelen voor leden zijn:

  • korting op deelnamekosten Betonwegendag;
  • korting op deelnamekosten excursies EUPAVE;
  • voorrang op deelname excursies BetonInfra;
  • automatisch abonnee op de BetonInfra Nieuwsbrief en de EUPAVE newsletter.

Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen is een initiatief van Betonhuis Cement en wordt ondersteund door CROW en aannemers betonwegen.