Rotonde luchtfoto

Combinaties van verhardingsconstructies voor het verbreden van wegen

  • 18 november 2021

In tabel 5 zijn een aantal technisch mogelijke en realistische combinaties van bestaande verhardingen met een verbredingsconstructie aangegeven. In beginsel zijn combinaties van asfalt/asfalt, beton/beton en beton/asfalt mogelijk. Hierbij kan een verder onderscheid in het type deklaag worden gemaakt.

De uitgewerkte wegen en verbredingsconstructies zijn rood afgedrukt in tabel 5. De voorbeelden betreffen:

  1. Het aan de rechterzijde verbreden van een bestaande autosnelweg met 2x2 rijstroken en een vluchtstrook. De bestaande vluchtstrook wordt geschikt gemaakt voor zwaar verkeer. Naast deze strook wordt een nieuwe vluchtstrook aangelegd.
  2. Het verbreden van een provinciale weg van ongewapend beton met een extra rijstrook.
  3. Het verbreden van een weg van doorgaand gewapend beton met een extra rijstrook voor een busbaan.

Uitgangspunt voor het vergelijken van ontwerpvarianten is een structurele geschiktheid en gelijkwaardigheid. De ontwerpvarianten zijn op basis van dezelfde uitgangspunten met een bepaalde levensduur ontworpen. Hiervoor is gebruikgemaakt van gangbare rekenprogrammatuur als ‘CARE’ voor asfaltverhardingen en ‘Vencon 2.0’ voor betonwegen. Bij de afweging is uitgegaan van reële kosten voor aanleg en onderhoud. Ten aanzien van de kosten is gebruikgemaakt van de kostentabel van het AMW (prijzen zijn op basis van de prijsindexcijfers gww geïndexeerd naar prijspeil 2010). De kosten voor onderhoud zijn bepaald aan de hand van door wegbeheerders opgegeven onderhoudstrategieën en onderhoudsregimes [20, 21 en 22].

AC = asphalt concrete (asfaltbeton); OGB = ongewapend beton; DGB = doorgaand gewapend beton
Bestaande verharding + deklaagVerbredingsconstructie
Asfalt­ beton (AC)Ongewapend beton
(OGB)
Doorgaand gewapend
beton (DGB)
Uitgewerkt voorbeeld betreft:
Geveegd of uitgeborsteldDeklaag ACGeveegd of uitgeborsteldDeklaag AC
ACXXXXX1 Autosnelweg
OGBXX---2 Provinciale weg
OGB + ACX-X--
DGBX--X-3 Busbaan
DGB + ACX---X