Rotonde luchtfoto

Structureel gelijkwaardige en geschikte verbredingsconstructies

 • 18 november 2021

De verharding moet geschikt zijn om een verkeersbelasting van 6.000 vrachtauto’s per werkdag te kunnen dragen. Het ontwerp van de verbreding moet worden uitgevoerd conform de ‘Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen’ van RWS/DVS [23]. Uitgaande van een spectrum voor zwaar verkeer, kan met het rekenprogramma CARE een verbredingsconstructie met 300 mm dichtasfalt op 250 mm hydraullisch menggranulaat worden berekend. De asfaltverbreding kan als volgt worden opgebouwd:

 • 50 mm PA 16;
 • 50 mm AC16 bind Tzoab­-A;
 • 70 mm AC 22 base O1­A;
 • 70 mm AC 22 base O1­A;
 • 70 mm AC 22 base O1­A;
 • 250 mm hydraulisch menggranulaat;
 • 500 mm zand in zandbed.

De berekening is gebaseerd op de volgende standaardwaarden:

 • ontwerplevensduur 20 jaar;
 • 270 werkdagen per jaar;
 • vier assen per vrachtwagen;
 • 40% breedbanden;
 • vrachtwagenschadefactor 2,0 voor verkeer na openstelling (aslastspectrum zwaar);
 • onzekerheidsfactor verkeer 1,75;
 • rijsnelheid van het vrachtverkeer bedraagt 80 km/h;
 • betrouwbaarheid 85%, toelaatbare structurele schade 15%;
 • aantal stroken > 2;
 • breedte rijstrook 3,25 m.

De verbredingsconstructie in cementbeton is berekend met Vencon 2.0. In deze berekening is uitgegaan van het duurzame karakter van cementbetonen is een ontwerplevensduur van 40 jaar aangehouden. De volgende betonver­hardingsconstructie is structureel gelijkwaardig:

 • 50 mm PA 16;
 • 250 mm doorgaand gewapend beton C35/45 met langswapening ø 20-­180;
 • 50 mm AC 16 base O1 -­A;
 • 200 mm menggranulaat;
 • 500 mm zand in zandbed.