Rotonde luchtfoto

Relevante lichttechnische grootheden

  • 18 november 2021

De volgende lichttechnische grootheden uit de fotometrie zijn van belang in relatie tot wegdekreflectie.

Verlichtingssterkte
Met verlichtingssterkte (symbool E, eenheid: lumen/m2 of lux) wordt de hoeveelheid licht (lumen) gedefinieerd, die op een eenheid van oppervlakte valt (m2).

D3040_2-1.jpg

Figuur 6: Links – verlichtingssterkte met de opvallende lichtstroom per oppervlakte-eenheid. Rechts – meting van horizontale verlichtingssterkte E [lx] met meetcel horizontaal omhoog gericht.

Van belang zijn de horizontale- en verticale verlichtingssterkten.

D3040_2-2.jpg

Figuur 7: Links – horizontale verlichtingssterkte (Eh). Rechts – verticale verlichtingssterkte (Ev).

Voor de kwantificatie van verticale verlichtingssterkten moet de oriëntatie van het verticale vlak ten opzichte van de belichting bekend zijn.

Luminantie
Met luminantie (symbool L, eenheid: cd/m2) wordt het objectief gereflecteerde licht richting een waarnemer gedefinieerd. De luminantie is een maat voor de subjectief waargenomen helderheid van het wegdek.

D3040_2-3.jpg

Figuur 8: Links – luminantie met de helderheid waargenomen door de waarnemer. Rechts – meting van luminantie L [cd/m2] onder 1° observatiehoek voor het meten van gereflecteerd licht voor een automobilist als maat voor de waargenomen helderheid van het wegdek.

De luminantie is behalve van de reflectie-eigenschappen van het te belichten wegdek en de intensiteit van de belichting, ook afhankelijk van de hoeken van observatie en lichtinval. Dit aantal variabelen maakt luminantie tot een ingewikkelde en moeilijk voorspelbare lichttechnische grootheid. Het is echter wel een relevante, omdat het een maat is voor wat de mens aan helderheden, gelijkmatigheden, helderheids- en kleurcontrasten en glans- en spiegeleffecten waarneemt.