Rotonde luchtfoto

Reflectiecoëfficiënten

  • 18 november 2021

De in de praktijk voorkomende verschillende soorten van belichting en observatie leiden tot verschillende reflectiecoëfficiënten.

Retroreflectiecoëfficiënt Rl

Toepassing: mate van helderheid van de verharding voor de automobilist van zijn eigen koplampverlichting.

De retroreflectiecoëfficiënt Rl is de luminantiecoëfficiënt onder koplampverlichting en is een maat voor de lichtreflectie van een verharding voor een automobilist van zijn eigen koplampverlichting. De retroreflectiecoëfficiënt Rl wordt weergegeven door de term nachtzichtbaarheid Rl [mcd·m-2·lx-1].

D3040_2-4.jpg

Figuur 9: Geometrie voor de retroreflectiecoëfficiënt Rl (NEN-EN 1436) voor koplampverlichting op een zichtafstand van 30,0 meter vóór de automobilist.

Luminantiecoëfficiënt Qd

Toepassing: mate van helderheid van de verharding voor de automobilist bij hemellicht (dag en nacht).

De luminantiecoëfficiënt Qd is de luminantiecoëfficiënt onder diffuse verlichting en is een maat voor de lichtreflectie van een verharding voor een automobilist bij hemellicht overdag en bij duisternis. Hierna te benoemen als dag-nachtzichtbaarheid Qd [mcd·m-2·lx-1].

D3040_2-5.jpg

Figuur 10: Geometrie voor de coëfficiënt Qd (NEN-EN 1436) voor diffuus licht op een zichtafstand van 30,0 meter vóór de automobilist.

De term dagzichtbaarheid voor de luminantiecoëfficiënt Qd, die wordt gehanteerd bij wegmarkeringen, ligt voor wegdekreflectie genuanceerder, omdat ook duisternis met een zwakke belichting tot een visuele waarneming en (grens-)contrast kan leiden. Dit leidt tot de term dag-nachtzichtbaarheid Qd.

Luminantiefactor Y (CIE) – Rho [%]
Voor overwegend diffuus reflecterende oppervlakken is de luminantiefactor Y gelijkwaardig aan de reflectiegraad ρ (Rho). De luminantiefactor Y wordt ook wel witheid genoemd en komt vanuit de kleurmeting (Yxy – CIE Tristimulus values).

Gemiddelde luminantiecoëfficiënt Qo en spiegelfactor S1

Toepassing: mate van helderheid en gelijkmatigheid van een wegdek voor de automobilist bij openbare verlichting.

De gemiddelde luminantiecoëfficiënt Qo is de gemiddelde luminantiecoëfficiënt en geldt als maat voor de kleur (lichtheid) van het wegdek [cd·m-2·lx-1].

De spiegelfactor S1 is een maat voor de spiegeling als gevolg van de textuur van het wegdek. Een (optisch) ruw oppervlak heeft een lage S1-waarde en reflecteert meer diffuus. Een (optisch) glad en plat oppervlak heeft een hoge S1-waarde en reflecteert meer spiegelend.

D3040_2-6.jpg

Figuur 11: Gemiddelde luminantiecoëfficiënt Qo en spiegelfactor S1 bij openbare verlichting.

De gemiddelde luminantiecoëfficiënt Qo en spiegelfactor zijn beschreven in CIE 144 (2001)
CIE*: Commission Internationale de l’éclairage.
waarin de theorie en een classificatie voor de fotometrische lichtreflectie van wegdekken is vastgelegd.

In het algemeen kan worden gesteld dat:

  • Hoe hoger de Qo hoe meer ‘opvallend’ licht wordt gereflecteerd.
  • Hoe hoger S1 des te meer spiegelend en des te minder diffuus is het wegdek.