Rotonde luchtfoto

Normen en eisen

  • 18 november 2021

Voegafdichtingsmaterialen moeten langdurig bestand zijn tegen UV-licht, vorst, de-icingsmiddelen, veroudering, kerosine, hitte en waterbelasting. Er worden geen specifieke mechanische eigenschappen aan de voegafdichtingen gesteld. Wanneer er eisen zijn gesteld ten aanzien van vloeistofdichtheid of kerosinebestendigheid, dan komen alleen voegvulmassa’s op basis van tweecomponentenpolysulfide in aanmerking. In Duitsland worden voor vloeistofdichte voegvullingen ook wel voorgevormde profielen gebruikt. In de huidige Nederlandse beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt daarin echter niet voorzien. Er bestaat alleen een BRL voor voegvulmassa’s op basis van tweecomponenten. Voor de beoordeling van de overige voegafdichtingsmaterialen bestaan geen Nederlandse normen. Daarom wordt voor de specificaties vaak een beroep gedaan op buitenlandse normen. Voor de diverse voegafdichtingsmaterialen worden vaak de volgende normen gehanteerd:

bitumineuze materialenSNV67162a; S­SS­164;
DIN­EN 14188-1 Typ N2
tweecomponentenmassa’sBRL 2825 (voorheen BRK­K781/01)
rubberprofielen/neopreenASTM D­2628­91;
DIN­TLbitFUG82 (verwerkingsvoorschrift)
voorgevormde EPDM­profielenASTM 1501­81
voegafdichtingen voor vloeistofdichte verhardingenBRL 7700 met uitvoeringsprotocol SIKB protocol 7711

De genoemde afkortingen hebben de volgende betekenis:
SNV = Schweizer Norm Verein
S-SS = U.S. Federal specification
DIN = Deutscher Industrie Norm
BRL = Beoordelingsrichtlijn
ASTM = American Specification for Testing Materials
EN = Europese Norm