Rotonde luchtfoto

Keuze voegafdichting en voegtype

  • 18 november 2021
  • Techniek

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van verschillende voegtypen en voegafdichtingen. De voegtypen zijn uitgesplitst naar de verschillende verschijningsvormen. Aangegeven is in hoeverre de voegafdichting uit technisch oogpunt het beste bij het type voeg past. Daarnaast zijn de aspecten resistentie, levensduur, prijs-prestatieverhouding, kosten en uitvoeringsduur opgenomen. Onder de items 6 en 7 is de geschiktheid van de voegafdichtingsmaterialen gegeven voor de bijzondere toepassing als horizontale en verticale afdichting bij aansluitingen en wanden.

Tabel 2 kan worden gebruikt bij het bepalen van de toe te passen voegafdichting. De afweging zal overigens in elke situatie anders kunnen zijn en wordt mede ingegeven door het type voeg en de eisen die men aan de voegafdichting stelt. Wanneer men bijvoorbeeld een onderhoudsarme voegafdichting voor een verdeuvelde krimplangsvoeg wenst, blijkt polysulfide tweecomponentenvoegvulmassa een goede keus. Mits goed uitgevoerd, kan men een levensduur van 12 jaar verwachten. Dit product is echter relatief duur. Wanneer de voeg vloeistofdicht en/of kerosinebestendig moet zijn, komt alleen tweecomponenenten polysulfide voegvulmassa in aanmerking.

Tabel 2. Vergelijkend overzicht van verschillende typen voegen en de geschiktheid van voegdichtingsmaterialen
Bitumineuze voegvulmassaPolysulfide, tweecomponentenPUR, tweecomponentenEPDM
1. Krimpdwarsvoeg
- verdeuveld
- koud

+
++

++
+

+
0

+
+
2. Krimplangsvoeg
- gekoppeld
- koud
- sinus
- hol-en-dol

+
++
++
++

++
+
+
++

+
0
0
0

+
+
+
+
3. Constructielangsvoeg
- gekoppeld/verdeuveld
- koud

+
++

++
+

+
0

+
+
4. Uitzetvoeg
- gekoppeld/verdeuveld
- koud

+
+

+
-

-
-

++
++
5. Voegovergang---+
6. Horizontaal++++++0
7. Verticaal-++++0
8. Vloeistofdichtheid2)--++----
9. Resistentie1)
- UV-licht
- ozon
- kersoine
- skydol (remolie)
- hydraulische olie
- de-icingproducten
- CFK's
- minerale oliën

+
+
-
-
-
-
-
-

+
+
++
++
++
++
++
++

0
0
+
+
+
+
+
+

+
+
++
++
++
++
++
++
10. Levensduur (jaren)3)6-8126-106-7
11. Prijsprestatieverhouding++++++
12. Kosten
- materiaalkosten
- arbeid
- benodigd materiaal
- onderhoudskosten€€€
€€

€€€
€€
€€

€€
€€
€€

€€

€€
€€
13. Uitvoeringsduur+++++
++ = uitstekend/geschikt; + = goed/beperkt geschikt; 0 = redelijk/neutraal; - = matig/ongeschikt -- = niet van toepassing; €€

€ = kostenindicatie (€ is gunstiger dan €€)
1) op grond van vigerende BRL’s
2) conform British Standard & SS200
3) benaderde levensduur bij goede uitvoering