Rotonde luchtfoto

Gegoten voegafdichtingen

  • 18 november 2021

De gegoten voegafdichtingen kunnen worden onderverdeeld in elastoplastische en elastische voegafdichtingsmaterialen. Elastoplastische voegafdichtingsmaterialen worden door verwarming gietbaar of extrudeerbaar en bezitten bij normale temperaturen een enigszins rubberachtig karakter. Voorbeelden hiervan zijn materialen op rubberasfaltbasis. Elastische voegafdichtingsmaterialen zijn uit een of meer componenten samengestelde kunststoffen. Door chemische reacties verharden de vloeibare componenten bij contact met de buitenlucht of door menging van hars- en hardercomponenten. Voorbeelden van elastische voegafdichtingsmaterialen zijn materialen op epoxybasis, polyurethaan, polysulfide en siliconen. Siliconen bestaat uit een component. Doorgaans worden elastoplastische en elastische voegafdichtingsmaterialen aangeduid als warme respectievelijk koude voegvulmassa’s.

Gegoten warme en koude voegvulmassa’s moeten aan de volgende eigenschappen voldoen:

  • een perfecte adhesie met de verticale hechtvlakken van de voeg;
  • een goede cohesie in het gehele temperatuurtraject waaraan het materiaal wordt blootgesteld, bij zowel uittrekken als afschuiven;
  • een behoud van ductiele eigenschappen (het vermogen om na uitrekken of samendrukken volledig in de oorspronkelijke positie terug te keren). Dit is vooral van belang bij de lagere temperaturen;
  • voldoende weerstand tegen indringing van materiaal, met name bij hogere temperatuur;
  • voldoende duurzaam onder belasting door verkeer en klimaat;
  • milieu-hygiënisch verantwoord;
  • voldoende ‘operationele speelruimte’ tijdens aanbrengen met betrekking tot het tijdstip van openstelling voor verkeer.