Rotonde luchtfoto

Printbeton

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Om redenen van esthetica of onderscheid van verkeersstromen, bijvoorbeeld voor overrijdbare stroken van rotondes, kan het verse betonoppervlak worden voorzien van een printmotief, het zogenaamde printbeton. Wanneer het betonoppervlak een printmotief krijgt, moet de gradering van de betonmortel hierop worden afgestemd. Aanbevolen wordt een niet te grof toeslagmateriaal toe te passen. Na het op hoogte afreien van de specie wordt eerst een plastic folie aangebracht en daarna wordt met stempels het printmotief in de verharding gedrukt. Vervolgens wordt de folie weggehaald en een curing compound opgespoten. Het toepassen van papierprint behoort eveneens to de mogelijkheden. De papieren matrix drukt de ‘voegen’ in het verse betonoppervlak. Ook kan een sealing worden aangebracht, die een glad en glanzend oppervlak geeft. De tijd tussen het aanbrengen van de betonmortel en het printen moet zo kort mogelijk zijn.

D3006_figuur 46.jpg

Figuur 46 Betonoppervlak met een printmotief (bij bochtverbreding)

D3006_figuur 47.jpg

Figuur 47 Betonoppervlak met een printmotief op de overrijdbare strook van een rotonde