Rotonde luchtfoto

Gekleurd (beton)oppervlak

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Door bij het vervaardigen van de betonmortel kleurstoffen mee te mengen, wordt een gekleurd betonoppervlak verkregen. Om een homogeen resultaat te krijgen moeten de kleurstoffen voldoende lang met de betonmortel worden vermengd. Het gehalte aan kleurstoffen bedraagt over het algemeen tussen 2% en 5% van het cementgewicht. Vooraf is het moeilijk exact te bepalen welke kleur het betonoppervlak zal krijgen. Aanbevolen wordt om proefstukken te maken van verschillende samenstellingen en daaruit het proefstuk te kiezen dat het dichtst bij de gewenste kleur komt.

Het instrooien en inschuren van kleurstoffen op het verse betonoppervlak wordt in verband met de ARBO-regelgeving niet aanbevolen.. Deze methode geeft ook een minder duurzaam resultaat dan beton waarin kleurstoffen zijn meegemengd. Wel kan een oppervlak ontstaan met een meer genuanceerde kleur.

Het combineren van printbeton met een kleur komt regelmatig voor, bijvoorbeeld voor de overrijdbare strook van rotondes.

D3006_figuur 48.jpg

Figuur 48 Aanbrengen fietspad met door en door gekleurde beton