Rotonde luchtfoto

Krammen, verankeren, koppelen of verdeuvelen

 • 18 november 2021
 • Techniek

Bij toepassing van de reparatietechnieken ‘krammen, verankeren, koppelen of verdeuvelen’ moet onderzocht worden of er sprake is van horizontale of verticale verplaatsingen. De tabel geeft een overzicht van de toepasbaarheid van de verschillende reparatietechnieken. De technieken krammen en verankeren worden vooral toegepast bij scheurvorming. Koppelen en verdeuvelen worden vooral toegepast bij voegen. Wanneer met de reparatie verticale beweging van de betonplaat moet worden tegengegaan, kan ook worden overwogen om de reparatietechniek oppersen/opvullen (zie ‘Oppersen en/of opvullen’) toe te passen.

­­ ­

Toepasbaarheid reparatietechnieken krammen, verankeren, koppelen of verdeuvelen

ReparatietechniekVoorkomen van:
horizontale plaatsingverticale plaatsing
Krammenjabeperkt
Stitching (verankeren)jabeperkt
Koppelenjabeperkt
Verdeuvelenjaja
­
­
D3007_figuur 14.jpg

Figuur 14. Krammen

­
D3007_figuur 15.jpg

Figuur 15. Ankers

­
D3007_figuur 16.jpg

Figuur 16. Koppelstaven

­
D3007_figuur 17.jpg

Figuur 17. Deuvels

De maten in voorgaande figuren zijn indicatief en moeten weloverwogen worden gedimensioneerd.­

Toepassing van de maatregel valt te overwegen bij:

 • Verticale voegbewegingen doordat de plaat onvoldoende wordt ondersteund (trapjesvorming). In dit geval kan de uitvoering worden gecombineerd met het oppersen/opvullen en aanbrengen van voegvulling.
 • Scheurvorming door onvoldoende ondersteuning, uit te voeren in combinatie met oppersen en/of opvullen.
 • Scheurvorming door te geringe dikte van de betonplaat.
 • Scheurvorming door een te grote lengte-breedteverhouding van de platen ten opzichte van de dikte. Bij jonge platen is verdeuvelen of verankeren het beste, bij oude platen is het beter te wachten tot het einde van de levensduur.
 • Scheurvorming vanwege foutief uitgevoerde of ontworpen voegen en/of verdeuveling.
 • Scheurvorming door te geringe zaagdiepte.
 • Scheurvorming veroorzaakt door sympathiserende scheuren uit de ondergelegen laag of fundering.
 • Plaathoekbreuken door overbelasting. Uit te voeren in combinatie met hoekreparatie.
 • Plaathoekbreuken door een verkeerde ligging van de laatste deuvel aan de rand. Uit te voeren in combinatie met hoekreparatie.
 • Te grote voegwijdte vanwege een foutieve constructie van de langsvoeg.
 • Te grote voegwijdte in de langsvoeg vanwege defecte koppelstaven en te geringe wrijving van de ondergrond bij de langsvoegen.
Krammen, verankeren of koppelen is niet toepasbaar op dwarsvoegen, omdat deze horizontaal moeten kunnen bewegen.​