Rotonde luchtfoto

Beschrijving maatregel

  • 18 november 2021
  • Techniek

Voorbereiding
Van tevoren is het belangrijk om de oorzaak van de geconstateerde schade vast te stellen. Ook moet de omvang van het reparatiewerk nauwkeurig bepaald worden. Verder is er geen specifieke voorbereiding nodig.

Voor het aanbrengen van de krammen, verankering, koppelstaven of deuvels is het noodzakelijk om in het wegdek sleuven te zagen en/of te hakken en gaten te boren. Bij zagen worden meerdere zaagbladen naast elkaar op de as gemonteerd. Bij hakken zijn eerst twee evenwijdige zaagsneden nodig, waarna het tussenliggende materiaal wordt verwijderd.

Als uitgangspunt voor de diepte van de sleuven voor krammen en koppelstaven wordt aangehouden dat er minimaal een dekking van 50 mm is op de staven. Deuvels moeten op een derde tot halverwege de plaatdikte worden aangebracht. Bij krammen is het nodig twee gaten met een diameter van 30 mm te boren om de haken van de kram in aan te brengen. De afmetingen van de sleuven en gaten zijn aangegeven in de volgende tabel.

TechniekBreedte*Diepte*Lengte*
Krammen35 mm +
2 gaten ∅
30 mm
ca. 110 mm800 mm
Verankerengaten ∅ 24 mm onder een hoek van 30°300 mm
Koppelen40 mmca. 90 mm800 à 1000 mm
Verdeuvelen40 mmca. 110 mm700 mm
* van de sleuven (maten zijn indicatief)

Uitvoering
Nadat de sleuven zijn gezaagd of ingehakt en/of de gaten zijn geboord, moet hieruit het losliggende materiaal worden verwijderd. De randen moeten worden behandeld met een primer. De krammen, ankers, koppelstaven of deuvels worden in de sleuven en/of gaten aangebracht, waarna deze gevuld worden met een snelhardende tweecomponenten polymeergemodificeerde cementgebonden mortel (PCC) of kunstharsmortel (PC). De leverancier moet hiervoor de verwerkingsinstructies leveren. Het is belangrijk dat de deuvels evenwijdig aan het betonoppervlak en de wegas worden gesteld. Hiertoe moet voor het aanbrengen van de deuvel de bodem van de uitgehakte sleuf uitgevuld worden met mortel. Krammen of ankers moeten loodrecht op de scheur worden aangebracht.

Bij het verdeuvelen van dwarsvoegen moet ervoor worden gezorgd dat de voegbeweging mogelijk blijft. Dit betekent dat de deuvels voorzien moeten worden van doppen en dat de voeg in de reparatiemortel wordt doorgezet. Bij krammen en koppelstaven is het te overwegen om de scheur op de zelfde wijze te behandelen als een langsvoeg. Krammen, ankers en koppelstaven moeten voorzien zijn van een coating, die tegen corrosie beschermt.

Voor uitvoering van de werkzaamheden zijn onder andere nodig:

  • een zaagmachine voor het inzagen van de sleuven;
  • (eventueel) een luchthamer en compressor;
  • (eventueel) een boor voor het boren van de verankeringsgaten voor krammen;
  • een mixer voor het mengen van de tweecomponenten kunsthars reparatiemortel;
  • geëigende meetmiddelen voor onder meer het stellen van de deuvels;
  • kunststof gecoate deuvels;
  • anticorrosie-behandelde krammen, ankers en koppelstaven (krammen pas na het buigen voorzien van anticorrosielaag).
Tijdens een dagproductie kunnen circa dertig tot vijftig deuvels, ankers, koppelstaven of krammen worden aangebracht

Resultaat
De toepassing van deze reparatietechniek zorgt voor stabilisering van de horizontale en/of verticale plaatbeweging. Afhankelijk van de oorzaak van de plaatbeweging of oneffenheid heeft de maatregel meer of minder succes.

D3007_figuur 18.jpg

Figuur 18. Aanbrengen deuvels