Rotonde luchtfoto

Aansluiting aan wegennet

  • 18 november 2021

De verharding, die aansluit op de op- en afritstrook, is vaak niet uitgevoerd doorgaand gewapend beton. Op de A12 zijn de aansluitingen in ongewapend beton uitgevoerd. Op de A50 zijn bij de op- en afritten met een boogstraal kleiner dan 100 m de aansluitende verhardingen van asfaltbeton met een deklaag van dicht asfaltbeton. Hiervoor zijn de volgende argumenten te geven:

  • Omdat de rij- en vluchtstrook in een doorgaande baan worden gestort, is voor de uitvoering van de op- en afrit in beton een tweede stortgang nodig. Uitvoering in doorgaand gewapend beton is dan te bewerkelijk, zodat de voorkeur uitgaat naar ongewapend beton en/of asfalt;
  • Omdat betonstroken in een straal kleiner dan 100 m relatief grote uitzetkrachten kunnen opwekken bij temperatuurbelasting;
  • Bij een zoab-deklaag treedt bij toepassing van krappe bochtstralen als gevolg van het wringende verkeer al snel steenverlies op, vandaar de keuze voor een dichte deklaag.