Rotonde luchtfoto

Overige toepassingen in doorgaand gewapend beton

  • 18 november 2021

De voordelen van doorgaand gewapende betonverhardingen voor autosnelwegen gelden ook voor rotondes, doorgaande en provinciale wegen, busbanen, busstations en industrieterreinen.