Rotonde luchtfoto

Woord vooraf

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Betonverhardingen vormen samen met asfalt- en elementenverhardingen de belangrijkste verhardingsconstructies in Nederland. Kennis over het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud van deze verhardingen zijn in de afgelopen jaren vastgelegd in een groot aantal CROW-publicaties, rapporten en infobladen. Deze kennis is essentieel voor de keuzes die ontwerpers en beheerders moeten maken vanaf de initiatieffase tot en met de fase van beheer en onderhoud van betonverhardingen.

De CROW Programmacommissie 'Infratechniek' en verschillende marktpartijen hebben vastgesteld dat de kennis over betonverhardingen te versnipperd en hier en daar verouderd was om nog goed in de praktijk toepgepast te kunnen worden. Met financiële onder­steuning van het Fonds Collectieve Kennis, het Cement&BetonCentrum, de Stichting SKKB, de VOBN en de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland heeft de CROW-werkgroep ‘Betonverhardingen’ alle bestaande kennisproducten beoordeeld, daar waar nodig geactualiseerd en op digitale wijze ondergebracht in de CROW-kennismodule ‘Betonverhardingen’. De kennismodule vormt vanaf nu een belangrijke bron van kennis voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van betonverhardingen.

De voorliggende publicatie laat de veelzijdigheid van beton in verhardingen zien. De voorbeelden in de publicatie laten het eindresultaat zien van een lang proces (van initiatief tot en met uitvoering). De inhoud van de kennismodule biedt ondersteuning in dit proces.

Ik wil langs deze weg de financiers en de werkgroepleden bedanken voor hun inbreng. Zonder deze inbreng was het niet mogelijk geweest om de werkzaam­heden uit te voeren en de kennismodule ‘Betonverhardingen’ en deze publicatie uit te brengen.

Wij verwachten dat met het uitbrengen van deze producten zowel opdracht­gevers als opdrachtnemers geholpen zijn om de komende jaren mooie, maar vooral duurzame verhardingen in beton aan te leggen.

CROW
dr. ir. I.W. Koster
directeur

Bij oplevering van deze publicatie en de kennismodule 'Betonverhardingen' was de werkgroep ‘Betonverhardingen’ als volgt samengesteld:
Wim Kramer, Cement&BetonCentrum (voorzitter)
Niels Donkersloot, Gemeente Utrecht
Jan Heuveling, VOBN
Lambert Houben, Technische Universiteit Delft
Gerard Huisman, Provincie Noord-Brabant
George Jurriaans, ECCRA
Wilfred Nijssen, Rijkswaterstaat
Ronald ter Schiphorst, Antea Group
Marc Stet, VIA Aperta Verhardingsadviseurs BV
Eric Tomassen, Rijksvastgoedbedrijf Defensie
Huub Vissers, BKB Infra
Jeroen Vrieze, Heijmans Wegen BV