Rotonde luchtfoto

Inleiding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Beton is een veelzijdig product. Het wordt op zeer grote schaal toegepast in de utiliteitsbouw en in civiele kunstwerken, maar het leent zich ook uitstekend voor verhardingen. En ook binnen dat toepassingsgebied zijn de gebruiksmogelijkheden bijzonder groot.

Deze publicatie illustreert de veelzijdigheid van beton als verhardingsmateriaal. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden van concrete werken. Hierbij zijn ook de ervaringen van opdrachtgevers opgenomen.

Voordat de praktijkvoorbeelden worden getoond, worden de belangrijkste overwegingen genoemd om te kiezen voor beton in verhardingsconstructies. Na een schets van de geschiedenis van beton in de wegenbouw, wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot het materiaal beton en de toepassing er van. De stappen van overweging naar het daadwerkelijke gebruik van beton worden geschetst in het gedeelte voor de praktijkvoorbeelden.

Met deze publicatie wil CROW opdrachtgevers de vele mogelijkheden van het product beton laten zien en ze uitdagen om het product in overweging te nemen. Zoals de publicatie zal laten zien, is beton vaak het overwegen waard.

De publicatie is daarnaast bedoeld voor iedereen die nog onbekend is met het product beton in de wegenbouw. In deze publicatie wordt niet op details ingegaan. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de digitale kennismodule ‘Betonverhardingen’ van CROW. In de verschillende onderdelen van de kennismodule wordt uitvoerig ingegaan op het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van betonverhardingen.