Rotonde luchtfoto

Bushaltes en busstations

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Op vele manieren wordt het gebruik van openbaar busvervoer gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn verbeterde informatievoorziening en een verbeterde toegankelijkheid van bussen voor mindervalide reizigers en reizigers met kleine kinderen. Om deze toegankelijkheid te verbeteren, zijn er aanpassingen nodig aan het busmaterieel én aan de halteplaatsen. Van groot belang zijn de afstand en hoogteverschil tussen bus en halteplaats. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het ‘Handboek halteplaatsen’ [3].

Om een vaste afstand en een vast hoogteverschil tussen bus en halteplaats in de gebruiksfase te garanderen, mag de verharding van de halteplaats niet vervormen. Door te kiezen voor een betonnen verharding is de kans op vervorming van de verharding minimaal. Immers, beton is uitstekend bestand tegen de telkens in hetzelfde rijspoor rijdende bussen.

Voor het ontwerpen van bushalten en busstations is het belangrijk rekening te houden met de afmetingen van de bus. Het overgrote deel van het wagenpark voor openbaar busvervoer bestaat uit de 12 meter lange autobus (de standaardwagen). Bij grote aantallen reizigers worden gelede wagens ingezet. Deze hebben een lengte van 18 meter. Op twee Utrechtse stadslijnen is het aanbod van reizigers zo groot, dat hier dubbelgelede autobussen ingezet worden met een lengte van 24 meter.

P347-Busstation.jpg

Busstation Houten

Om de toegankelijkheid van het busstation voor de reizigers te vergroten, worden de halteplaatsen daar zo mogelijk verdiept aangelegd. De inrichting van het busstation en de bijbehorende verharding worden afgestemd op de specifieke situatie. Er zijn diverse busstations gerealiseerd met betonverhardingen, zowel in ongewapend als in doorgaand gewapend beton.

Betonnen verhardingen hebben een lange levensduur. Gedurende deze periode kan het nodig zijn om de inrichting van het busstation te veranderen. Hierdoor veranderen rijsporen, rijrichtingen en belastingen door het verkeer. De verhardingsconstructie moet deze veranderingen kunnen dragen. Doorgaand gewapende betonverhardingen bieden in dit soort situaties meer flexibiliteit dan ongewapende betonverhardingen.

P347-Busstation_Holendrecht.jpg

Busstation Holendrecht