Rotonde luchtfoto

Textuur van wegverharding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De textuur van de wegverharding is bepalend voor tal van eigenschappen zoals de stroefheid, rolweerstand en geluidemissie. De textuur is te verdelen in micro-, macro- en megatextuur. De golflengten van deze texturen zijn als volgt te karakteriseren:

  • Microtextuur
golflengte tussen 0 – 0,5 mm;
  • Macrotextuur
golflengte tussen 0,5 mm – 50 mm;
  • Megatextuur
golflengte tussen 50 mm – 500 mm.