Rotonde luchtfoto

Inleiding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In de ontwerpfase van een betonverharding wordt invulling gegeven aan de eisen, die aan de verharding worden gesteld. Met het dikteontwerp (aantal, soort en dikte van verhardingslagen) wordt invulling gegeven ten aanzien van de eisen op het gebied van de draagkracht van de verharding. Vanuit het oogpunt van de gebruiker en de omgeving van de verharding kan invulling worden gegeven aan eigenschappen van het wegdek. Dit kunnen eisen zijn ten aanzien van de volgende eigenschappen:

  • Vlakheid
  • Stroefheid
  • Rolweerstand
  • Geluidemissie
  • Kleur
  • Wegdekreflectie
  • Afwatering
Een aantal van deze eigenschappen, zoals stroefheid, rolweerstand en geluidemissie, zijn aan elkaar gerelateerd. Ze worden beïnvloed door de textuur van het wegdek.