Rotonde luchtfoto

Kleur

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Betonwegen hebben van nature een licht oppervlak. Dat betekent dat bij het rijden in het donker of bij ongunstige weersomstandigheden het zicht op de weg beter is en dit bevorderd de verkeersveiligheid. Daarnaast kunnen betonverhardingen voor specifieke locaties als gekleurd beton worden aangebracht. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld rode fietspaden of zwarte bushaltes.