Rotonde luchtfoto

Geluidemissie

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Als we het over geluidemissie hebben denken we al snel aan lawaai en deze uitdrukking kan daarom ook als ongewenst geluid worden gekenmerkt. Verkeerslawaai veroorzaakt niet alleen hinder maar draagt ook bij tot het gezondheidsrisico voor personen en dieren die hieraan blootgesteld worden. Het is daarom van belang dat de toegestane geluidemissie wordt begrensd tot een aanvaardbaar dB(A) niveau.

De bronnen van verkeerslawaai zijn brommers, motoren, personen- en vrachtauto’s en ook trams, metro’s en treinen. De laatste drie bronnen worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet over een betonnen verharding rijden. Het geluid veroorzaakt door het verkeer bestaat uit aandrijfgeluid (motor, versnellingsbak, in- en uitlaat), rolgeluid (band/wegdek) en windturbulentie (wind langs de carrosserie). De geluidemissies zijn afhankelijk van de snelheid en de mix van personen- en vrachtauto’s. Bij een verdubbeling van de snelheid van 50 km/u naar 100 km/u neemt de geluidproductie van personenauto’s met 10 dB(A) en van vrachtauto’s met circa 7 dB(A) toe. Het aandeel van het geluidniveau bij een aandeel van 15% aan vrachtauto’s is net zo groot als 85% aan personenauto’s. Deze verhouding is dan ook direct het omslagpunt. Zodra het aandeel van 15% aan vrachtauto’s wordt overschreden zal de geluidemissie toenemen. Het is evident dat meer voertuigen voor meer verkeerslawaai zorgen. Bij een verdubbeling van de verkeersintensiteit neemt het geluidsniveau met 3 dB(A) toe [7].

In 1999 is begonnen om gegevens van geluidsmetingen van bestaande wegen te verzamelen. Deze data zijn gebruikt in CROW-publicatie 133 ‘Het wegdek gecorrigeerd op akoestische eigenschappen’ om te komen tot de bepaling van de Cwegdek. Door de ontwikkeling van nieuwe wegdekken en voortschrijdend inzicht in zowel de eigenschappen van wegdekken als de meet- en analysemethoden is in 2004 CROW-publicatie 200 ‘De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid’ gepubliceerd. Tot 2012 zijn de geluidsmetingen uitgevoerd op 5 m hoogte. Als gevolg van Europese normering worden de metingen nu op 3 m hoogte uitgevoerd. Dit betekent dat gemeten waarden van voor 2012 niet meer te vergelijken zijn met de waarden van na 2012. Wanneer men deze wel wil vergelijken, dan wel de factor Ctijd wil bepalen van wegen die voor 2012 zijn gemeten, moet de meethoogte van 5 m parallel worden meegenomen.

Het geluidsniveau van het referentie wegdek is afhankelijk van zowel de snelheid als van het type voertuig (lichte of zware voertuigen). Aangezien de hoeveelheid beschikbare betonverhardingen en met name geoptimaliseerd uitgewassen betonverhardingen gering is, zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar om het geluidsniveau vast te stellen van betonnen wegdekken op een meethoogte van 3 m.

Uit recent onderzoek op betonverhardingen die zijn aangelegd in verschillende jaren op de N285 nabij Zevenbergen blijkt, dat de teruggang van geluidreductie in de loop der tijd zeer gering. Dat betekent dat in het begin beton weliswaar wat luider is, maar dat over de functionele levensduur van de weg het uitgewassen beton gemiddeld stiller is dan ZOAB of tweelaags ZOAB [1].