Rotonde luchtfoto

Voegen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Voegen zijn een belangrijk onderdeel van betonverhardingen. In ongewapende betonverhardingen zijn voegen nodig om de optredende krimpscheurvorming te beheersen. Waar voegen niet gewenst zijn, kan voor een doorgaand gewapende betonverharding met een enkele langsvoeg of voor een voorgespannen betonverharding worden gekozen. Deze kent alleen een voeg aan de einden van het voorgespannen veld.

In dit onderdeel van de kennismodule ┬┤Betonverhardingen┬┤ wordt ingegaan op alle zaken met betrekking tot voegen. Allereerst wordt ingegaan op de functie van voegen, de verschillende soorten voegen en de detaillering ervan. Vervolgens wordt ingegaan op de voegafdichting en het aanbrengen van voegen. Tot slot wordt aandacht besteed aan het onderhouden en repareren van voegen.