Rotonde luchtfoto

Afwerking van het betonoppervlak

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De textuur voor rotondes met een cementbetonverharding bestaat meestal uit een lichte bezemstreek dwars op de rijrichting. Dit is voldoende om een goede stroefheid te waarborgen. Vanwege de geringe snelheid van het verkeer op een rotonde is de geluidsemissie als gevolg van het contact tussen band en wegdek gering. In sommige gevallen wordt om esthetische redenen de betonverharding voorzien van een uitgeborstelde textuur.

Uitgeborsteld beton (vroeger uitgewassen beton genoemd) wordt verkregen door op de glad afgewerkte, verse betonspecie een bindingsvertrager aan te brengen. Daarna wordt het oppervlak afgedekt met plastic folie. Na 12 tot 24 uur wordt het uitgeborsteld. Dit gebeurt door het uitborstelen van de fijne delen (zandcementmortel) uit het oppervlak onder toevoeging van een geringe hoeveelheid water. Vaak wordt hiervoor een beton met een fijne discontinue korrelopbouw genomen.

D3005_figuur 19.jpg

Figuur 19 Rotonde met gebezemd oppervlak