Rotonde luchtfoto

Voegkantschade

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Voegkantschade: afbrokkeling van de rand van de plaat bij langs- en dwarsvoegen.

De ernst van deze schade is vast te stellen met behulp van het Handboek visuele inspectie [2]. Hierin staat deze beschreven onder de noemer ‘voegschade’. Bij het bepalen van de ernst van de voegkantschade wordt 50 mm uit het hart van de voeg beoordeeld. Schade aan de voegvulling wordt als aparte schade beschouwd (zie ‘Voegvulling’).

De omvang van voegkantschade wordt genoteerd als de lengte van de schade in meters.

ErnstklasseOmschrijving
Licht (L)De voegrand ziet er enigszins verbrokkeld uit
De breedte van de afbrokkeling is kleiner dan of gelijk aan 25 mm
Langs de afbrokkeling is lichte scheurvorming waar te nemen
Matig (M)De breedte van de afbrokkeling van de voeg is groter dan 25 mm en kleiner dan of gelijk aan 50 mm
Enkele stukken beton zitten los of zijn verdwenen
Langs de afbrokkeling is matige scheurvorming waar te nemen
De voeg is uitgereden tot een diepte kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Ernstig (E)De breedte van de afbrokkeling van de voeg is groter dan 50 mm
Een groot aantal stukken beton zit los of is verdwenen
Langs de afbrokkeling is ernstige scheurvorming waar te nemen
De voeg is uitgereden tot een diepte groter dan 15 mm
D3007_figuur 8.jpg

Figuur 8. Voegkantschade tot 10 à 15 cm uit de rand