Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Indicatieverkeersvoorzieningen
Voor het repareren van voegvullingen is het bij een kleine omvang van het werk mogelijk een rijdende afzetting te gebruiken. Is het werk omvangrijker, dan wordt aanbevolen een stationaire afzetting in te zetten. Voor openstelling voor het verkeer is het altijd nodig losliggend materiaal van het wegoppervlak op te zuigen. Het type voegvulling bepaalt de tijd die nodig is voordat het wegvak voor het verkeer kan worden opengesteld. Bij gebruik van een warme voegvullingsmassa zal het bijvoorbeeld enige tijd kosten om deze te laten afkoelen. Volg hierbij de voorschriften van de leverancier van de voegvulling.

Levensduur reparatiemaatregel
ReparatietechniekLevensduur in jaren
vantot
Voegvulling aanbrengen815